Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου ή του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή γονέα προς την υπηρεσία.