Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση