Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Κατεβάστε και συμπληρώστε τα έντυπα  Αξιολόγησης (Έντυπο Α για αξιολογητή,Έντυπο Β για αξιολογούμενο και Ερωτηματολολόγιο αξιολόγησης Προϊσταμένου από υφιστάμενο):

Εντυπο Α 

Έντυπο B

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Εγκύκλιος 10, Εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα

 

 

Αρχεία