ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2016