ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016