ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016